Sivil toplum kuruluşları sahip oldukları üye başına sabit destek almalı

Sivil toplum kuruluşları sahip oldukları üye başına sabit destek almalı

Sivil Toplum Kuruluşları’nın fonksiyonlarının toplum için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Etkin STK’ların, memleketin daha iyi bir yer olabilmesi için zannedilenden çok daha fazla etkisi olduğuna inanıyorum. STK’ların idarecileri yönlendirip doğru işler yapabilmelerine zorlama, idarecilere bir işi yaparken 2 kere düşünmelerine sebep olabilecek kadar güçlü potansiyele sahip olduklarını düşünüyorum.

Ancak istisnai dernekler/vakıflar harici çok temel bir sıkıntı var.

Bütçesizlik

İşin doğası gereği STK’lar sürekli olarak bir bütçe problemiyle karşı karşıya kalmaktalar. Üye aidatları, çeşitli kurum proleri vb. imkanlar mevcut ancak; bu gelirler temel, anlık sıkıntılara çözüm üretemiyor. STK’lar çeşitli projeler yapıp gelir elde edebilmektedirler ama sadece projeyle ilgili harcamalara destek alabilmektedirler. Üye aidatları durumu çoğu STK için pek iç açıcı değil. Bu durumda temel masraflar için doğal olarak, özellikle belediyelere* başvurup çeşitli harcamalarını karşılatma yoluna gitmek zorunda kalıyorlar. Aksi halde ya çok limitli faaliyetler yapacaklar ya da yapmayacaklar. Hal böyle olunca STK’lar kendi destekledikleri/oy verdikleri siyasi iradeye bile “Ben seni destekliyorum, gelecek seçimde gene sana oy vermeyi düşünüyorum ama bu konuda yanlış yapıyorsun” diyemiyorlar. Bunu diyemeyince yukarıda bahsettiğim etkiler oluşamıyor. İdareciler de nasıl olsa karşı çıkan yok deyip yollarına devam ediyorlar.**

STK’ların temel olarak bir çok konuda kendi göbeklerini kendilerinin kesebilmeleri gerekiyor. Sivil toplumun devleti daha iyi işler yapabilmeleri için zorlaması gerekiyor. Ancak en temel ihtiyaçlarını bile karşıladıkları bir belediyeye karşı dik bir şekilde Kral Çıplak diyememekteler. Bu konuda benim bir fikrim var.

Her STK istisnasız sahip olduğu her üye için devletten sabit olarak ciddi bir destek alsın. Gerekirse bu ekstra vergi olarak herhangi bir harcamaya eklenebilir, nasıl olsa su, elektrik, doğalgaz vb faturalara ne işe yaradığını bilmediğimiz bilumum ilaveler yapılabiliyor, bunun da bir yolu bulunabilir.

Tüm vatandaşların TC Kimlik numarası var, her vatandaşın en fazla 1 veya 2 STK’ya bağışlı üye olabileceği bir sistem kurulur, STK yönetimleri üye listelerini 6 aylık veya 1 senelik periyotlarla ilgili kurumlarla paylaşır ve gerekli ödemeyi alabilirler. Bu kaynaklarla ilgili gerekirse denetimler yapılabilir, harcanan paralar denetlenebilir.

Bu temel gelir üzerine, proje hazırlayıp ekstra gelir edebilir ya da farklı sponsorluk anlaşmalarına gidebilirler ancak bu işler yapılırken STK’ların yandaş bile olsalar “Hür Yandaş” kalabilmeleri çok önemli.***

Notlar:

*STK’lar yasal olarak belediyelerden destek alabilir, bu konu yasadışı değil.

**Elbette idarecileri yönlendirmek sadece STK’ların görevi değil ancak konunun özünden uzaklaşmamak için diğer etkenlere değinmedim.

***STK’ların yukarıda belirttiğim ödenek harici ulaşım, konalama, yemek veya dernek binası gibi konularda da devlet destekli projeden bağımsız destekler alabilmeleri kendi göbeklerini kendilerinin kesebilmesini sağlayacaktır ancak gene konunun özünden uzaklaşmamak için yukarıda bu konulara değinmedim.

No Comments

Post A Comment